Pakkaaminen

Hoitovälineiden, lääkkeiden, reseptien ja todistuksien pakkaamisessa kannattaa ottaa seuraavat seikat huomioon:

  • Pakkaa insuliinit aina käsimatkatavaroihin. Ruumaan menevään laukkuun insuliineja ei siis saa sijoittaa, sillä ruumassa on aina olemassa riski lämpötilan vaihteluihin joita insuliini ei kestä. Riski on pieni, mutta silti olemassa.
  • Pakkaa verensokerimittari ja sen liuskat käsimatkatavaroihin. Liuskat (myös mittareiden ketoliuskat) kuuluvat lämpötilaherkkiin tuotteisiin, jonka vuoksi niiden kuljetusta ruumassa ei suositella.
  • Pakkaa käsimatkatavaroihin lyhyellä tähtäimellä riittävä määrä neuloja, lansetteja, kanyylejä ynnä muita ei-lämpötilaherkkiä hoitovälineitä. Mikäli tarvitset matkaan isoja määriä näitä, voit kuljettaa niitä myös ruumaan menevässä laukussa.
  • Lääkkeiden sähköisistä resepteistä kannattaa pakata käsimatkatavaroihin joko yhteenveto resepteistä tai yksittäisten lääkkeiden reseptitulosteet. Molemmat löytyvät kanta.fi -palvelusta.
  • Ykköstyypin diabeetikolle on saatavissa lääkärin allekirjoitettava todistus lääkkeiden ja hoitovälineiden tarpeellisuudesta matkatavaroiden mukana. Tämänkin kuljetus käsimatkatavarassa, joskin kopion voi halutessaan laittaa myös mahdollisesti ruumaan menevien ei-lämpötilaherkkien hoitovälineiden yhteyteen.

Todellisuudessa sekä reseptejä että lääke/hoitovälinetodistusta kysytään lentoliikenteen kuvioissa äärimmäisen harvoin, mutta ongelmien välttämiseksi mahdollisissa tullin ja turvatarkastajien kanssa asioinnissa on ne hyvä pitää mukana.

Turvatarkastus

Turvatarkastuksessa ohjeistus kertoo, että kaikki nesteet on otettava ulos laukuista/taskuista tarkastukseen mentäessä. Käytäntö on sama valtaosassa maita.

Varman päälle pelatessa näin onkin suotavaa tehdä, eli ottaa insuliinit muiden nesteiden tavoin näkyville (ja mahdollisesti minigrip-pussiin) ja kertoa turvatarkastajan mahdollisesti kysyessä mistä aineista on kyse.

Käytännössä on tosin todettu useimmiten riittävän, että turvatarkastajalle kertoo laukussa/taskussa olevan insuliinia, jolloin reaktio on miltei poikkeuksetta hyväksyvä nyökkäys ja jonossa eteneminen.

Mikäli insuliinien olemassaolon jättää puolestaan kokonaan kertomatta, saattaa aiheesta tulla kyselyä läpivalaisun aikana. Tätä ennakoiden vähintäänkin ennakkoon kertominen on siis suotavaa.

Pumput ja sensorit turvatarkastuksessa

Insuliinipumpun olemassaolosta kannattaa kertoa turvatarkastuksen virkailijalle. Läpivalaisuun (hihna jota pitkin matkatavarat kulkevat turvatarkastuksessa) insuliinipumppua ei kuitenkaan saa luovuttaa, sillä läpivalaisu saattaa vahingoittaa pumppua.

Sen sijaan metallinpaljastimen läpi voi kävellä esimerkiksi Medtronicin pumppujen kanssa. Tarkasta oman pumppusi ohjeista tai sen valmistajalta oikea käytäntö metallinpaljastimen suhteen.

Sensorointijärjestelmien kuten Dexcomin tai Medtronicin Guardian Connectin kanssa metallinpaljastimen läpi käveleminen ei tuota ongelmia, mutta kuten pumppujenkin kanssa, läpivalaisuun niitä ei saa päästää ja virkailijalle on hyvä mainita sensorin ja lähettimen olemassaolosta.

Yhdysvalloissa ja joissakin muissakin kohteissa käytettäviin vartaloskannereihin pumppuja tai sensoreita ei voi turvallisesti viedä.

Lentokoneessa

Insuliinikyniä ja perinteisiä sokerimittareita voi käyttää lennon aikana normaalisti. Osa uudemmista sokerimittareista sekä reaaliaikaisista sensorointijärjestelmistä puolestaan sisältää langatonta tekniikkaa (esim Bluetooth), jonka käyttöä ei vuosien varrella ole yleisesti suositeltu koneen nousun ja laskun aikana.

Viime aikoina monien lentoyhtiöiden sääntöihin on kuitenkin tullut positiivisia muutoksia, sillä lukuisten testien perusteella esimerkiksi Bluetooth-laitteet eivät aiheuta todellista vaaraa lentokoneen navigointilaitteille. Näin ollen langattomien sokerimittareiden ja sensorointijärjestelmien käyttö jopa nousun ja laskunkin aikana on maalaisjärjellä ajatellen hyväksyttävää.

Insuliinipumppujen kohdalla pumppu suositellaan irroitettavaksi ja pois kytkettäväksi nousun ja laskun ajaksi, sillä nousun ja laskun aikana tapahtuva paineenvaihtelu saattaa aiheuttaa kontrolloimattomia muutoksia pumpun annostelemiin insuliinimääriin.

Kohteessa

Insuliinien säilyttäminen matkakohteessa kannattaa ajatella vallitsevien lämpötilojen kannalta. Mikäli kohteessa on kovinkin lämpimät kelit, insuliinien säilyttäminen jääkaapissa saattaa olla järkevää.

Jääkaappisäilytyksessä kannattaa kuitenkin huomioida mahdolliset yli-innokkaat jääkaapit, jotka pahimmillaan vievät lämpötilan pakkasen puolelle huolimatta asetetusta lämpötilatavoitteesta. Tällaisia kaappeja osuu eteen usein erityisesti lämpimissä lomakohteissa.

Tarkkaile siis käytettävissä olevan jääkaapin lämpötilakäyttäytymistä — pakastunut tai lähelle 0 astetta päässyt insuliini kun ei usein enää tehoa täydellä voimalla vaikka se palaisikin oikeisiin lämpötiloihin.

Yksi tapa turvata insuliinivaranto kohteessa on jakaa insuliinit esimerkiksi niin että osaa säilytetään hotellilla, ja osa kulkee vaikkapa repussa mukana kun liikutaan hotellin ulkopuolella. Jos olet kuumassa, auringonpaisteisessa kohteessa, repussa kulkeva insuliini kannattaa sijoittaa lähemmäs selkää vasten olevaa osuutta, jonne auringonpaiste ei porota suoraan.

Mikäli insuliinin pilaantuminen liian lämpimässä huolettaa, voi insuliinille hankkia esimerkiksi FRIO -kylmäsäilytysratkaisun. Muutaman päivän aikana huoneenlämmössä insuliini ei kuitenkaan normaalisti menetä oleellisesti tehoaan.

Aiheesta muualla

Diabetesliiton omat suositukset lentomatkailua koskien löytyvät liiton sivuilta. Vastaavia ohjeistuksia löytyy myös useiden ulkomaisten vastaavien yhdistysten ja liittojen sivuilta, kuten American Diabetes Associationin. Tarkempaa tietoa insuliinipumppujen käyttäytymisestä lennon paineenvaihtelussa voi lueskella erinäisten tutkimustulosten muodossa.