Työkalut

HbA1c-muunnin

HbA1c-muunnin muuttaa ns. vanhan eli prosenttilukuna ilmoitetun HbA1c-arvosi uuden näyttötavan mukaiseen muotoon (mmol/mol) ja toisinpäin.

HbA1c-muuntimeen tästä.

D-laskuri

D-laskuri auttaa arvioimaan piikitysten, mittausten ja kanyyliasennusten suuntaa-antavan määrän ajalta diabeteksen diagnosoinnin jälkeen.

D-laskuriin tästä.