,

Testissä Dexcom G5

Jatkuvatoimisista sokeriarvojen seurantajärjestelmistä ensimmäisenä testissämme on Dexcom G5, jonka maahantuojana Suomessa toimii NordicInfu Care.

Dexcomin tuotteista G4 saattaakin olla useammalle tuttu kuin G5, sillä G4 on ollut jakelussa ennen G5:ä pidemmän aikaa, käyttäjinä sekä monipistoshoitoiset että pumppuilijat.

Siinä missä G4 juttelee Animaksen pumppujen kanssa, G5 ei juttele minkään pumpun kanssa suoraan, vaan kaikki seuranta tapahtuu mobiililaitteilla.

Lähetin ja sensoreita paketeissaan

Mistä kaikki koostuu

Dexcom G5 koostuu käytännössä kahdesta fyysisestä osasta — itse sensorista, sekä sensorin päälle asetettavasta lähettimestä.

Sensorille Dexcom lupaa 7 vuorokauden käyttöiän, kun taas lähetinpalikan vaihtoväliksi ilmoitetaan 3 kuukautta.

Lähetin päältä ja alta

Dexcom on valmistanut G5:lle myös erillisen vastaanottimen, jolle käytännössä ei kuitenkaan ole todellista tarvetta mikäli käytettävissä on yhteensopiva älypuhelin (iOS tai Android).

Älypuhelinten lisäksi sokerikäyrien seuranta onnistuu myös Apple Watcheilla sekä osalla Android-älykelloista.

Sensorin ja lähettimen asennus

Sensorin ja lähettimen asennus tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensin asennetaan itse sensori, ja tämän jälkeen lähetin sensorin päälle.

Ennen asennusta valitaan ja desinfioidaan (alkoholipyyhkeellä) asennupaikka, joksi aikuisilla ohjeistetaan vatsan alueelta navan ylä- ja alapuoliset sivut siten, että hajurakoa napaan jää kuitenkin muutama sentti. Lapsille (2-17v) asennuspaikaksi ohjeistetaan pakaroiden yläosa.

Sensori ja sen asetin

Seuraavaksi sensori ja sen asetin otetaan pois sterilisoidusta pussista. Saman pussin pinnalta löytyy tieto sensorin viimeisestä käyttöpäivästä.

Ihoon tulevalta tarrapinnalta poistetaan kaksi suojapaperia, asetetaan tarra asennuspaikan päälle ja painellaan se kunnolla kiinni sen reunoja myöten. Samalla kannattaa tukea sensorin asetintuubia, sillä sen pituuden vuoksi se saattaa muuten päästä roikkumaan ikävään asentoon alaspäin.

Kun tarra on hyvin paikoillaan, poistetaan asettimen litteä, pitkä ja läpinäkyvä turvamuovi, joka lähtee irti ihan vain tiukalla otteella ja poispäin vetävällä liikkeellä. Yksi tällainen turvamuovi kannattaa laittaa talteen, sillä sitä voi käyttää myöhemmin apuna lähettimen irroittamisessa kun sensoria vaihdetaan.

Varsinaisen sensorilangan asennus tapahtuu pitämällä keski- ja etusormea asettimen varrella tukena ja painamalla asettimen päädyn valkoinen nappi peukalolla pohjaan. Kahden naksahduksen kuuluessa tietää sensorilangan päässeen perille ihon alle.

Ohjeen mukaan sensorilankaa asennettaessa on hyvä luoda pientä ihopoimua painamalla sensorin liimapinnan kohdilta kahdella sormella. Testeissämme asennukset onnistuivat kuitenkin moitteetta myös ilman poimua.

Kun sensorilanka on paikoillaan, siirrytään asettimen poistoon vetämällä etu- ja keskisormella levein rengas kohti asettimen päätyä. Kahden naksahduksen kajahdettua ilmoille asettimen voi poistaa puristamalla sormin sensorin lähetinpesän sivuilta, kääntäen samalla asetin irti kallistavalla liikkeellä.

Lähetin painetaan paikalleen vivulla joka irroitetaan asennuksen jälkeen

Lähettimen asennus tapahtuu asettamalla lähetin sensorin päältä löytyvään lähetinpesään, ja painamalla lähettimen leveämpi pää paikoilleen pesän laidalla sijaitsevaa vipua hyödyntäen. Jälleen kuuluvan kahden naksahduksen myötä asennus on valmis, ja avustimena käytetty vipu väännellään irti sensorin rungosta (ei vaadi oleellisesti voimaa).

Asennettuna koko sensori + lähetin -yhdistelmä on mitoiltaan noin 3,7 cm (pituus) x 2,3 cm (leveys) x 1,5 cm (korkeus ihon pinnasta), tarra luonnollisesti leveämpi. Vaihdettaessa sensoria koko yhdistelmä irtoaa iholta ihan vain sensorin tarrasta vetämällä, ja kun lähetin vielä poistetaan pesästään on se valmis kytkettäväksi uuden sensorin lähetinpesään.

Sovellusten käyttö

Dexcomin sovellus älypuhelimille löytyy suoraan App Storesta ja Google Playstä, ja oman luurin/käyttöjärjestelmän yhteensopivuus kannattaa tarkastaa Dexcomin yhteensopivuustaulukosta.

Myös kolmansille osapuolille kuten perheenjäsenille tarkoitettu etäseurantasovellus Dexcom Follow on ladattavissa App Storesta ja Google Playstä.

Molemmat sovellukset toimivat useilla eri kielillä, mukaanlukien suomi. Testeissämme puhelimen käyttökielenä käytettiin englantia, tästä syystä screenshoteissa tekstit englanniksi.

Dexcom G5 Mobile

Dexcomin pääasiallinen, jokapäiväiseen käyttöön tarkoitettu sovellus Dexcom G5 Mobile vaikuttaa ensisilmäyksellä sopivan yksiselitteiseltä.

Sovellus ohjeistaa lähettimen ja sensorin käyttöönotossa selkein ohjein, joiden perusteella käyttöönottovaiheessa on miltei mahdotonta tehdä jotain väärin.

Sensorin lähettimen Bluetooth-yhteyden muodostamisen jälkeen sensorille käynnistetään lämmittelyaika (warmup), jossa kestää noin pari tuntia. Joidenkin sensorien kohdalla aika tuntui menevän hieman nopeammin kuin toisten, kesimääräisen lämmittelyajan sijoittuessa kuitenkin vajaaseen kahteen tuntiin.

Vasemmalla: sovellus pyytää kalibrointimittausta. Oikealla: ilmoitukset sensorin vanhenemisesta ovat selkeitä

Lämmittelyn valmistuttua sovellus pyytää tekemään kaksi kalibrointimittausta sormenpäämittarilla, ja kun näiden mittausten arvot on tallennettu, on sovellus käyttövalmis.

Käyttöönoton jälkeen kalibrointimittauksia tehdään noin 12h välein, joskin siellä täällä sovellus pyysi ylimääräisiä kalibrointimittauksia, kenties havaitessaan ongelmia tulosten luotettavuudessa. Näitä ylimääräisiä kalibrointipyyntöjä tapahtui testaamamme 9 sensorin kohdalla kuitenkin hyvin harvoin.

Jos kalibrointimittauksen jättää tekemättä tai sen kanssa viivyttelee, ei Dexcomin antamaan arvoon voi samalla tavalla luottaa kuin kalibroinnin kanssa. Kalibroinneista kannattaa siis huolehtia ajallaan.

Liian nopeasta nousuvauhdista kertova ilmoitus ja nousuvauhdista kertovat tuplanuolet

Sokeriarvoja peilaavaa käyrää sovellus näyttää sekä pysty- että vaakatasossa. Pystyasennossa nähdään tämänhetkinen arvo sekä suunta minne sensori tulkitsee arvojen olevan menossa. Suuntaindikaattoreita on kaikkiaan seitsemän: tuplanuoli ylös, nuoli ylös, nuoli yläviistoon, vaakanuoli, nuoli alaviistoon, nuoli alas sekä tuplanuoli alas.

Vaakatason graafin aikaskaala on 1-24h

Käännettäessä puhelin vaakatasoon graafin aikajaksoa voi vaihdella 1-24h välillä, ja yksittäisiä kohtia käyrästä voi tutkia viemällä sormi haluamaan kohtaan graafia. Pystyasennossa näkyvä selkeä indikaattori tämänhetkisestä sokeriarvosta ja suunnasta poistuu näkyvistä vaakatason näkymässä.

Ulkoasultaan sovellus on jonkin ajan käytän jälkeen tulkittuna jokseenkin kaksijakoinen — nykyisen sokerin ja suunnan indikaattori ovat varsin selkeitä ja erottuvia, mutta graafin ulkoasuun toivoisi visuaalista panostusta tulevissa sovellusversioissa. Tottakai graafista saa selvää ja se on tarpeeksi yksinkertainen, mutta kaunis se ei ole ja tilankäyttöä voisi miettiä pidemmälle erityisesti pystyasennossa.

Arvojen mennessä yli 22,2 mmol/l sovellus kertoo sokereiden olevan liian korkealla. Oikealla puolestaan kovasta laskusta kertovat tuplanuolet.

Sokeriarvojen ohella graafiin tallentuvat hiilihydraattimäärät, pistetyt insuliinit, kulutetut kalorit sekä terveyteen liittyvät lisähuomiot. Kaikki edellämainitut ovat lisättävissä tapahtumanapin kautta käytettäessä sovellusta pystyasennossa. Mikäli tietoja unohtaa laittaa esimerkiksi juuri piikityksen aikaan, voi aiemmin tapahtuneen piikityksen tai muun tapahtuman lisätä myös jälkikäteen.

Sovelluksen asetuksista nähdään muun muassa lähettimen tekniset tiedot, sensorin asennusaika sekä viimeisimmän kalibroinnin ajankohta. Myös hälytykset määritellään asetuksien kautta.

Sovelluksessa näytettävän graafin maksimiarvoksi on määriteltävissä joko 16,7 tai 22,2 mmol/l, ja hälytyksien suhteen säädettävää löytyy kaikkiaan kuudelle eri hälytykselle: todella matala, matala, korkea, nopea lasku, nopea nousu sekä kadonnut signaali.

Hälytysasetukset ja Dexcom Follow -jakoasetukset

Kaikille näistä on määriteltävissä hälytysääni, ja signaalin katoamista lukuunottamatta kaikille myös mmol/L rajat. Nousu/lasku-hälytyksissä raja on valittavissa väliltä 0,1-0,2 mmol/L/min, eli hälytyksiä pukkaa kun sokerit laskevat/nousevat määriteltyä lasku/nousunopeutta nopeammin.

Asetuksiin tallennetaan myös oman Dexcom-tilin tiedot.

Älykelloista suosituimpaan eli Apple Watchiin iPhone-sovelluksen asennuksen yhteydessä asentuva osuus on pieni, mutta sitäkin hyödyllisempi. Sen sijaan että sokereiden tarkastamista varten ottaisi kännykän esiin, näkee arvot suoraan kellosta.

Dexcomin ”komplikaatio” Apple Watchin oikeassa alakulmassa

Apple Watchin päänäkymään saa komplikaationa ajantasaisen sokeriarvon sekä nuolen joka kertoo minne päin sokerit ovat etenemässä Dexcomin mukaan. Komplikaatio on Applen nimitys sovelluksista kellon päänäkymään tuotavalle datalle.

Apple Watchissa graafin aikaskaala on 1-6h

Sokeriarvoa täppäämällä aukeaa varsinainen Dexcomin sovellus, jonka sisältö koostuu tämänhetkisestä arvosta ja suuntanuolesta, sekä sokerihistoriaa kuvaavasta graafista viimeisen 1-6 tunnin ajalta. Graafista, jonka ulkoasu on muuten huomattavasti älypuhelinsovelluksen graafia miellyttävämpi.

Komplikaatio, alhaisen sokerin varoitus, nopean nousun varoitus ja kehotus vaihtaa sensori nyt

Dexcomin iPhoneen lähettämät push-ilmoitukset esimerkiksi liian alhaisista tai liian nopeasti laskevista sokereista tärähtävät suoraan kellon näytölle äänien kera (jotka saa myös pois päältä).

Apple Watchin ohella Dexcom-sovellus toimii myös osassa Android-älykelloja.

Dexcom Follow

Mahdollisuus sokereiden etäseuraamiseen ja erityisesti siihen liittyvä mahdollisuus hypohälytyksille on kallisarvoinen, sillä tällä luodaan samalla lisäturvaa vaikkapa diabeetikkolapsen vanhemmille tai hypoherkän aikuisenkin lähipiirille.

Tietojen jakamiseen tarvitaan vain vastaanottajan sähköpostiosoite, jonne järjestelmä lähettää asennusohjeet. Kutsua lähetettäessä päätetään minkälaisia tietoja vastaanottajan on mahdollista seurata, ja tarvittaessa näitä asetuksia voi muuttaa jälkikäteen vastaanottajakohtaisesti.

Dexcom Follow mahdollistaa arvojenja hälytysten jakamisen läheisille

Vastaanottajat puolestaan voivat omilla älypuhelimillaan määritellä hälytyksille ja notifikaatioille äänet ja muut tarkemmat kustomoinnit samaan tapaan kuin varsinaisen sensorin käyttäjä voi määritellä Dexcom-sovellukseen omassa älypuhelimessaan.

Vaikka jo sokerikäyrien yleinen tutkailu etänä läheisten toimesta tuo selkeää lisäarvoa G5:lle, on vakavista laskuista lähtevillä hälytyksillä mahdollisuus toimia kriittisenä apuna ehkäisemään tajuttomuuksia ja jopa hengenvaarallisia tilanteita.

Dexcom Clarity

Selainpohjaiseen Dexcom Clarityyn tieto liikkuu Dexcom G5 -sovelluksesta noin 3 tunnin viiveellä, eikä Clarity vaadi sen kummempaa konfigurointia toimiakseen – Dexcom-tunnukset riittävät.

Helppokäyttöisellä käyttöliittymällä varusteltu Clarity vetää yhteen G5:n kirjaamaa glukoosidataa, tarjoten yhteenvetojen ja raporttien ohella myös huomioita toistuvista kaavoista ja siitä, mitä voisi kokeilla paremman hoitotasapainon saavuttamiseksi.

Clarity tarjoaa lukuisten graafien ohella tiedot keskimääräisestä sokeriarvosta ja keskihajonnasta. Yksittäisen aikajakson tietojen katselun lisäksi kahden aikajakson vertailu keskenään onnistuu, ja järjestelmä ylläpitää myös arviota käyttäjän HbA1c-tasosta ja hypoglykemiariskin tasosta.

Graafeilla näytettävien merkintöjen lajeja voi suodattaa melko yksityiskohtaisesti, esimerkiksi niin että graafissa näytetään vain matalat, korkeat, pitkäaikaiset matalat, pitkäaikaiset korkeat, tai rebound-ilmiöön liittyvät matalat tai korkeat arvot.

Graafeja tarjotaan pääosin kolmessa näkymässä, trendeinä, peittokuvana ja päivittäisinä graafeina. Samat ovat tarjolla niin yksittäistä kuin kahta eri jaksoa tutkailtaessa. Lisäksi saatavilla on yksityiskohtainen AGP-profiilinäkymä (Ambulatory Glucose Profile).

Clarityn raportteja voi tulostaa, ladata PDF-formaatissa ja lähettää sähköpostitse, ja kaikissa näissä vientitavoissa mukaan voi valita dataa aluekohtaisesti (yleiskatsaus, pitoisuustrendit, peittokuva, päivittäiset, vertailu, tilastot tunneittain/päivittäin ja AGP). Lisäksi dataa voi viedä CSV-formaattiin mikäli dataa haluaa vaikkapa jatkokäsitellä itse Excelissä tai Applen Numbersissa.

diasend

Kolmannen osapuolen kehittämä diasend on myös tarkoitettu datan jälkianalysointiin ja selailuun, ja sekin löytyy App Storesta ja Google Playstä. Näiden lisäksi käytettävissä on desktop-selaimille suunnattu laajempi versio osoitteessa diasend.com.

Mobiiliversio diasendistä sisältää Dexcomin yhteydessä käytännössä kaksi oleellista osuutta, ns Score Cardin sekä raporttiosion.

Score Cardiin diasend kerryttää hyvin yksinkertaiseen näkymään tiedot keskimääräisestä sokeriarvosta sekä variaatiosta (esim ±3,5 mmol/L). Lisäksi tarjolla on tieto siitä, millä prosentilla on pysytty asetetuissa tavoitearvoissa.

Score Card on jaettavissa helposti suoraan sen kulmaan sijoitetusta jakonapista vaikkapa Facebookiin tai puhelimen kuvakirjastoon tallennettavaksi.

Raporttiosion ensimmäisenä näytetään sokerikäyrä aikajanan muodossa. Janaa voi skrollata yli parin kuukauden verran taaksepäin, ja skrollauksen aikana yksittäiset arvot vilisevät selkeinä aikajanan pystyviivan kohdalla.

Aikajanan alapuolelta löytyy ”standardin päivän” graafi jossa yhteen graafiin on pakattu muutaman viikon seurantajakson tulokset. Tämä graafi on katsottavissa sekä pistegraafina että AGP-muodossa (Ambulatory Glucose Profile).

Kolmas rivi raporttiosiossa sisältää piirakat joista keskimmäinen peilaa Dexcomin tavoitearvoissa pysymistä (alle tavoitteen, tavoitteessa, tavoitteen yli).

Vaikka diasendin mobiiliversio tarjoaakin kätevästi muutamia oleellisia tietoja helposti kädenulottuville, kannattaa laajempaan web-versioon tutustua tabletin tai tietokoneen selaimella.

Kokemukset

Noin yhdeksän viikon pituisella testijaksolla Dexcomiin ehti tykästyä ja kiintyä varsin vahvasti. Älylaitteina testin aikana toimivat iPhone 7 Plus ja Apple Watch.

Monelle varmasti ensimmäisenä kysymysmerkkinä mieleen nouseva yksittäisen sensorin käyttöaika eli viikko saattaa tuntua lyhyeltä. Sensorin vaihtaminen on kuitenkin niin nopeasti opittu ja helppo toimenpide, ettei viikon vaihtoväli sen suhteen aiheuta ärsytystä. Budjetillisesti sensorin lyhyt käyttöikä ja lähettimen ”pakkovaihto” toki saattavat ärsyttää mikäli G5:ä käyttää omakustanteisesti.

Vaikka Dexcom itse takaa sensorille vain viikon käyttöajan, voi saman sensorin todellisuudessa ”uudelleenkäynnistää” ihan sieltä Dexcomin omasta sovelluksesta, jolloin sensori saa lisää elinaikaa. Omissa testeissämme yhden sensorin ikää jatkettiin muutamalla päivällä, eikä jatkopäivien tuloksissa oleellista eroa virallisen 7 päivän tuloksien virhemarginaaliin verrattuna havaittu.

Täytyy kuitenkin muistaa että sensorin käyttöiän jatkaminen ei ole suositeltavaa (ja käytännössä Dexcom kieltää sen ohjeissaan), eikä Dexcom ota minkäänlaista vastuuta ”jatketun” sensorin käyttöön liittyvistä asioista. Kaikki jatkamiset tapahtuvat siis täysin käyttäjän omalla vastuulla.

Sensorin kokoon lähettimen kera tottuu nopeasti, vaikkei se ohuin yhtälö olekaan ihon pinnassa möllöttäessään. Jokainen sensorin asetin toimi moitteetta, ja yksikään ihon alle menevä sensorilanka ei aiheuttanut tulehduksia tai verikylpyjä.

Teippien kanssa testimme aikana ei missään vaiheessa ilmennyt ihon ärsytystä, ja vaikka pieniä repsotuksia siellä täällä teipin ulkoreunoilla ilmeni sensorin käyttöiän lähestyessä loppuaan, ei normaalissa käytössä tapahtuvia irtoamisia tapahtunut.

Suihkuista sensorit selvisivät hyvin, uimista testijakson aikana ei kokeiltu. Sensorin irroittamisen jälkeen iholle jäänyttä teipin tummunutta liimaa sai hetken hinkkailla pois, mutta veden lisäksi muita nesteitä tähän ei tarvittu.

Sensoreita käytettiin sekä vatsan alueella että käsivarsien yläosassa, eikä näiden tarjoamien lukemien virhemarginaalissa versus sormenpäämittari ollut oleellista eroa.

Koko yhdeksän viikon testijakson aikana sensorin ja älypuhelimen välinen yhteys katkesi muutaman kerran, vain palatakseen viimeistään noin tunnin sisällä, kuitenkin kaikkine arvoineen myös ajalta jolloin yhteys oli poikki. Pari näistä kerroista tapahtui sensorin ollessa asennettuna vatsan alueelle ja nukuttaessa tuolloin sängyssä vatsallaan. Kenties tekemistä Bluetoothin kanssa, jolloin syy voi olla osin myös puhelimen päässä.

iPhone-sovelluksen kanssa varsinaisiin ongelmiin ei törmätty missään vaiheessa, ja samanlaisella varmuudella toimivat myös Apple Watch -komplikaatio ja -sovellus. Dexcom Followin toimivuutta kokeiltiin sekä iPhone- että Android-puhelimissa, joissa molemmissa sovellus ja hälytykset toimivat kuten kuuluukin.

Sokeriarvojen tarkkuus verrattuna sormenpäämittariin pysyi odotetulla tasolla testijakson aikana, ja muutamaa poikkeusta lukuunottamatta myös suuntaindikaattorit ennustivat arvojen kehittymisen oikeaan suuntaan. Arvoja tutkaillessa on luonnollisesti muistettava kudokseen asennettavien sensorien viive arvoissa sormenpäämittariin verrattuna.

Vaikka G5 on virhemarginaalia mittaavalta MARD-arvoltaan parasta luokkaa, on muistettava että kudosnesteestä mitatut arvot tulevat aina verestä mitattuja arvoja jäljessä. Identtisiä tai lähes identtisiä arvoja keskenään on siis todennäköisimmin nähtävissä kun sokerit elävät tasaista vaihetta, ja suurempia eroavaisuuksia kun sokerien kehityssuunta on vahvasti kasvava tai laskeva.

Kokonaisuutena testijakso Dexcomin kanssa oli hyvin positiivinen kokemus, erityisesti siksi ettei mukana tarvinnut kantaa erillistä vastaanotinta sokeriarvojen lukemiseen. Arvojen lukeminen ei myöskään vaadi älypuhelimen tai kellon viuhautusta sensorin läheisyydessä, sillä tieto sensorin lähettimen ja älylaitteiden välillä liikkuu automaattisesti.

Sokereiden tarkistamiseen suoraan älykellosta ehti tottua niin vahvasti, että ranteeseen melkeinpä vieläkin vilkuilee sitä helppoutta kaivaten. Kaksi kertaa vuorokaudessa tehtävät kalibrointimittaukset sormenpäämittarilla vievät hieman, mutta todella vain hieman hohtoa pois, sillä kaiken muun helppous ja vaivattomuus on allekirjoittaneen prioriteeteissa niin korkealla.

Kaiken kaikkiaan hieno järjestelmä pelkän älypuhelimen kanssa, älypuhelimen ja älykellon kera mahtava. Seuraavaan versioon toiveiksi pidempi sensorin vaihtoväli, harvemmat kalibroinnit ja älypuhelinsovelluksen ulkoasun kasvojenkohotus.

Olimme bonuksena yhteydessä myös 77-vuotiaaseen Eino Puusaareen, jolle Dexcom G5 on tullut käyttöön muutaman vuoden G4-käyttöjakson jälkeen. Siilinjärvellä vaikuttavan Puusaaren mukaan G5 on ollut hyvin helppokäyttöinen älypuhelimen yhteydessä, ja verrattuna G4:ään parhaina ominaisuuksina Eino pitää selkeitä varoituksia ja varoitusääniä koskien vauhdikkaita arvojen laskuja. Pienenä negatiivisena puolena Puusaari piti lähettimen 3 kuukauden vaihtoaikaa.

Esimerkkituloksia

Seuraavassa muutamia pistoesimerkkejä mittauksista Dexcom G5 ja samanaikaisesti sormenpäästä verestä mitattu arvo. Sormenpäämittarina Contour Next ONE.

Ajankohta Dexcom G5 Contour Next ONE
9.8.2017 13;15 3,6 ↘ 3,9
9.8.2017 23:38 9,4 → 8,8
10.8.2017 02:32 4,3 ↓↓ 3,7
10.8.2017 18:32 8,7 → 8,0
12.8.2017 00:53 10,9 ↘ 10,8
18.8.2017 00:56 11,0 → 11,0
19.8.2017 21:57 4,3 5,8
20.8.2017 06:35 3,9 → 3,8
22.8.2017 23:25 12,3 13,8
23.8.2017 19:25 8,7 9,2
23.8.2017 21:10 5,7 8,0
25.8.2017 17:15 5,8 6,3
27.8.2017 04:55 16,5 17,5
28.8.2017 18:21 LOW (alle 2,2) → 3,1
31.8.2017 17:27 7,6 → 8,0
25.9.2017 13:00 6,9 → 7,0
28.9.2017 20:19 8,5 9,4
29.9.2017 01:16 7,1 → 6,5
29.9.2017 07:24 8,3 → 7,9
29.9.2017 21:09 HIGH (yli 22,2) → 18,8
1.10.2017 15:31 13,3 → 15,5
2.10.2017 06:01 9,3 → 10,7
2.10.2017 17:23 13,2 → 12,1
2.10.2017 20:47 10,5 → 10,4
3.10.2017 18:33 7,2 6,9
7.10.2017 13:28 12,4 16,0
8.10.2017 18:18 4,7 3,8
9.10.2017 10:48 6,3 → 6,9
9.10.2017 22:36 3,9 → 4,1
9.10.2017 23:50 5,5 → 5,7
10.10.2017 22:15 11,3 → 12,6
11.10.2017 03:19 6,0 → 5,7

Osassa tuloksia ei mukana suuntaviivaa, sillä Clarityn tietokantaan (josta osa tuloksista kaivettiin jälkikäteen) tallennettuna suuntaviiva ei tallennu arvon tietoihin.

Plussat ja miinukset

+ Tarkkuus
+ Varoitukset
+ Etäseuranta ja etävaroitukset (Dexcom Follow)
+ Älykellotuki
+ Suuntaindikaattorien paikkaansapitävyys
+ Teippien pitävyys
+ Selkeys ohjelmiston ohjeissa
+ Integrointi Dexcom Clarityn (ja diasendin) kanssa

– iOS-applikaation UI
– Sensorin kesto (viikko)
– Tarve uusia lähetin 3 kk välein

Saatavuus ja yhteensopivuus

Dexcom G5 on maahantuojan mukaan kaikkien sairaanhoitopiirien kautta saatavissa, kunhan lääkäri määrää — myös niiden piirien joissa sensoroinnin erillisjärjestelmiä ei ole kilpailutettu.

Kuten kaikkien muidenkin omahoitotuotteiden kanssa, vaikka ensimmäinen vastaus hoitopaikasta olisi ettei tuotetta jaeta kyseisessä hoitopaikassa, ei asia välttämättä ole niin yksinkertainen ja tilanteesta ei siis välttämättä noin vain kannata perääntyä. Hoitopaikkakohtaiset myöntämiskriteerit sen sijaan voivat erota keskenään melkoisesti.

Omakustanteisena lähettimen (3 kk) plus kolmen kuukauden sensorien (12  kpl) hinta on tätä kirjoitettaessa yhteensä 1370 € (sis alv 24%) suoraan maahantuojalta hankittuna. Maahantuoja ottaa tilauksia vastaan sähköpostitse osoitteessa info@infucare.fi, ja samasta osoitteesta voi myös tiedustella muiden tuotepakettien saatavuuksia ja hintoja.

Dexcom G5

Valmistaja: Dexcom, Inc
Maahantuoja: NordicInfu Care
Malli: G5
Sensorin kesto: 7 vrk
Sensorin oletetun keston toteutuma: 98%
Lähettimen kesto: 3 kk
Erillinen vastaanotin: Saatavissa
Erillisen vastaanottimen takuu: 1 v
Älypuhelintuki: iOS, Android (yhteensopivuustaulukko)
Älykellotuki: AppleWatch (watchOS), Android Wear (yhteensopivuustaulukko)
Hälytykset: Äärimmäisen alhainen sokeri, alhainen sokeri, korkea sokeri, liian nopeasti laskeva sokeri, liian nopeasti nouseva sokeri, signaalin katoaminen, sensorin vaihto, sensorin virheet
Hälytykset kolmansille osapuolille: Kyllä, Dexcom Follow
Tuki muille ohjelmistoille: Kyllä, diasend
Keskustelee pumppujen kanssa: Ei
MARD: 9% (overall), 7% (sensori<->sensori), 11% (day 1) 8% (day 2) 9% (day 3)

0 vastausta artikkeliin “Testissä Dexcom G5”

Postituslistalle! :)

Liittymällä postituslistallemme saat inboxiisi pari kertaa kuussa tiedot tulevista tapahtumistamme. Juuri nyt saat myös alennuksen Ykköspäivä 5.0 -messutapahtuman lipuista liittyessäsi listalle. Muista tsekata alekoodi liittymisviestissä jonka saat! :)