,

Testissä FreeStyle Libre

Glukoosiarvojen seurantajärjestelmistä tällä erää testissämme on Abbottin Freestyle Libre, jonka jakelu Suomessa on tällä hetkellä varsin laajasti käynnissä. Libreä Suomessa edustaa Abbott Oy.

Mistä kaikki koostuu

Libre koostuu kahdesta elementistä, sensorista ja lukijalaitteesta. Lukijalaitteen tilalla tai rinnalla voi nykyisin käyttää myös NFC-varusteltuja älypuhelimia.

Lukijalaite

Lukijalaitteeseen on integroitu myös sormenpäämittari, jolla onnistuu niin verensokerin kuin ketoarvojen mittaus.

Sensori asennettuna

Sensori on asettimella kehoon asennettava valkoinen, suuremman kolikon kokoinen kiekko, ja lukijalaite puolestaan muovikuorinen, kokoluokaltaan puolikkaan kännykän kokoinen näytöllinen laite.

Sensorin asennus

Libren sensorin asennus on tehty hyvin yksinkertaiseksi. Sensoripaketti koostuu asettimesta ja siihen yhdistettävästä sensorista, joka asettimella ammutaan ihon alle.

Sensorin asennukseen tarvittavat kamppeet

Ennen asennusta valitaan ja desinfioidaan (mukana tulevalla alkoholipyyhkeellä) asennuspaikka, joksi valmistaja ohjeistaa olkavarren takaosan.

Avataan sensoripaketti, vedetään sensoria suojaava suojakuori pois, painetaan asetin merkkiviivan mukaisesti sensoriosuutta vasten ja painetaan nämä yhteen.

Otetaan sensoriasetin varmalla otteella käteen, asetellaan olkavarren takaosaan ja painetaan asennuskohtaan määrätietoisesti. Sensori asentuu ihon alle, ja varsinainen asennusprosessi on ohi kun asetin vedetään pois asennuskohdan päältä.

Sensoria ei ole koolla pilattu

Lopuksi on hyvä vielä varmistaa sensorin liimapintojen pitävyys painelemalla sensorin reunoilla näkyvää teippiä sormella ihoa vasten.

Käyttöönotto

Sensorin varsinainen käyttöönotto vaatii parittamisen joko lukijan, älypuhelimen tai molempien kanssa.


Käyttöönotto sovelluksella

Käytännössä lukijalla tai älypuhelimella käynnistetään aloitussessio ja skannataan sensori kertaalleen. Tästä ensiskannauksesta lähtee käyntiin 60 minuutin valmisteluaikajakso, jonka päätteeksi sensori on todellisuudessa käytettävissä.

Mikäli sensoria haluaa käyttää vain lukijan kanssa, tuolloin tämä ensiskannaus tehdään ainoastaan lukijalla. Vastaavasti jos sensoria haluaa käyttää vain älypuhelimen kanssa, ensiskannaus tehdään pelkästään älypuhelinsovelluksella.

Sen sijaan mikäli sensoria haluaa käyttää samanaikaisesti sekä lukijan että älypuhelimen kanssa, tuolloin sensori tulee lukea ensin lukijalla ja 60 minuutin sisällä tästä myös älypuhelimella. Älypuhelinta ei siis voi ottaa käyttöön kesken sensorin toiminta-aikaa.

Kaikissa tapauksissa tuon 60 minuutin aikajakson kuluttua sensori on käyttövalmiina, oli lukijalaitteena sitten lukija, älypuhelin tai lukija ja älypuhelin.

Glukoosiarvon skannaus

Lukijan perusnäyttö kun sensori on skannattu

Lukijan käyttäminen on helppoa — ajantasaisen glukoosiarvon saa skannattua painamalla lukijan virtanappia ja tämän jälkeen huitaisemalla sensoria lukijalla.

Älypuhelinsovelluksen kohdalla toimintatapa ei varsinaisesti muutu, eli käytännössä sovellus avataan, painetaan skannausnappia ja huitaistaan sensoria puhelimella. Myös sovelluksessa näytetään skannauksen yhteydessä glukoosiarvon lisäksi vuorokausikäyrää.


Mittauksia graafeineen ja suuntaindikaattoreineen

Arvon ohella näkyvissä useimmilla skannauksilla on myös suuntaindikaattori, joka kertoo nuolen muodossa minne päin arvojen arvioidaan suuntaavan.


Mittauksia graafeineen ja suuntaindikaattoreineen

Glukoosiarvon ohella samassa näkymässä näytetään myös kuluneen vuorokauden vuorokausikäyrä, josta saa kertavilkaisulla käsityksen kuinka päivä on mennyt.

Jokaiselle mittaukselle voi lisätä tiedot pistetyistä insuliineista, nautituista hiilihydraateista ja vaikkapa harrastettusta liikunnasta. Nämä merkinnät näkyvät tuosta eteenpäin pieninä kuvakkeina graafin ylälaidassa.

Lisämerkintöjen lisäys

Muut ominaisuudet

Lukijaa ja sovellusta vertailtaessa muut ominaisuudet menevät jotakuinkin 1:1, toisin sanoen se mitä lukijasta löytyy, löytyy myös sovelluksesta, ja sama toisinpäin.

Lukijan lokikirjanäkymä

Lokikirja on listamuotoinen näkymä johon kaikki skannatut arvot tallentuvat kellonaikoineen ja suuntaindikaattoreineen. Näkymään kertyvät myös mahdolliset verensokeri- ja ketoainemittaukset, joita Libren vastaanottimella voi siis tehdä hoitotarvikejakelusta saatavilla verensokeri- ja ketoaineliuskoilla.


Vuorokausikatsaus ja keskimääräiset glukoosit

Vuorokausikuvaaja kuvaa kunkin vuorokauden glukoosikäyrää aikajanalle asetettuna graafina, ja keskimääräisen glukoosin näkymä puolestaan keskiarvot 7/14/30/90 päivän ajalta vuorokausiaikajanalle aseteltuna.

Lukijan näkymä keskimääräisille glukooseille

Vuorokausikatsaus auttaa peittokuvan muodossa ymmärtämään glukoosiarvojen hajontaa kellonaikoihin nähden. Myös tässä näkymässä seurantajakson pituudeksi on valittavissa 7/14/30/90 päivää.

Lukijan vuorokausikatsausnäkymä

Aika tavoitteessa -näkymässä indikoidaan prosenttilukuina kuinka suuri osa sensorien käyttöajasta on mennyt tavoitehaarukan sisällä, sen alapuolella sekä tietenkin sen yläpuolella. Tavoitehaarukka on säädettävissä mieleiseksi lukijan ja sovelluksen asetuksista.


Sovelluksen näkymät: Aika tavoitteessa, sensorin käyttödata

Näkymistä viimeinen kertoo matalan glukoosin tapahtumat seurantajakson ajalta, vuorokausiaikajanalle aseteltuna. Tämän lisäksi saatavilla on sensorin käyttödata, joka kertoo seurantajakson keskimääräiset skannauskerrat sekä prosenttiluvun kuinka suuri määrä sensorin datasta on saatu tallennettua.

Älypuhelinsovelluksen ominaisuuksiin kuuluu myös arvioidun A1c-arvon näyttäminen sekä vanhalla (%) että uudella (mmol/mol) näyttötavalla (vaihdettavissa asetuksista). Huomioitavaa on myös, että ainakin iOS-käyttöjärjestelmässä LibreLink-sovelluksen käyttökieli määräytyy sen perusteella, millä kielellä koko puhelimen käyttöjärjestelmää käyttää.

Sovelluksen latauslinkit:

Tallennetun datan hyödyntäminen

Lukijaa käytettäessä sen tiedot voidaan purkaa USB-piuhaa pitkin tietokoneen kautta FreeStyle Libre -sovellukseen, josta on saatavissa oma versionsa sekä Macille että Windowsille.

Työpöytäsovelluksen kautta pääsee käsiksi raportteihin ja lukijan asetuksiin

Sovelluksen kautta saatavat raporttityypit ovat huomattavasti Libren lukijalaitteelta katsottavia yhteenvetoja yksityiskohtaisempia, ja saatavilla on muun muassa tilannekuva, vuorokausikatsaus, glukoosikatsauksen hahmotus sekä ateria-ajan katsaus.

Lisäksi tarjolla on kuukausitiivistelmä, viikkotiivistelmä sekä luonnollisesti päivittäinen loki, ja kaikki saatavilla olevat raporttityypit voi sekä tulostaa että tallentaa PDF-muotoon sovelluksen kautta. Bonuksena lukulaitteen asetuksia voi säätää suoraan sovelluksen kautta lukijan ollessa piuhan päässä kiinni.

Nykypäivänä jokseenkin vanhanaikaisen johdollisen purkamisen sijaan Libreä älypuhelimella käytettäessä kaikki tieto saadaan nyt vihdoin myös suoraan pilveen.

LibreLink-sovelluksen käyttöönotossa luotavien käyttäjätunnusten myötä kaikki sovellukseen tuleva data siirtyy automaattisesti LibreView-pilvipalveluun, jonka datoja pääsee selailemaan millä tahansa verkkoselaimella.

LibreViewin yhteenvetonäkymä

LibreViewin perusnäkymä sisältää yksinkertaisen näkymän, jossa listataan viimeisimpien 14/30/60/90 päivän seurantajaksojen graafit sekä samojen aikajaksojen keskimääräiset glukoosiarvot, keskimääräiset skannausmäärät/päivä ja hypot kappalemääräisenä.

Tarkempiin raportteihin pääsee käsiksi selaimeen aukeavan PDF:n kautta, joka sisältää käytännössä miltei kaiken saman kuin mitä aiemmin mainittu desktop-versio mahdollisti kauttansa selailtavaksi.

Raporttipaketin eri osuuksiin pääsee vasemman yläkulman tummasta valikosta, ja koko raporttipaketin kymmenine sivuineen voi tulostamisen lisäksi myös tallentaa PDF-muodossa omalle koneelle – kokonaisuutena tai vain tietyiltä osin.

Integraatiot muihin palveluihin

LibreViewin ohella älypuhelinsovellus juttelee myös esimerkiksi Diasendin kanssa.

Kokemukset

Perinteiseen verensokerimittariin suhteutettuna käyttökokemukset Libren kanssa ovat varsin positiiviset. Edes kalibrointimittauksia ei tarvitse tehdä, mutta luonnollisesti satunnaisia pistokokeita perinteisellä mittarilla on hyvä harrastaa jotta tietää sensorin toimivan oikein.

Pääsääntöisesti sensorit näyttivät testijaksomme aikana jonkin verran sormenpäämittaria alhaisempia tuloksia, ja suuntaindikaattorit pitivät myös suhteellisen hyvin kutinsa.

Arvojen eroavaisuudessa sormenpäämittariin verrattuna on toki muistettava, että kudoksesta mitattu arvo on noin 10-15 minuuttia sormenpäämittarin arvoa ajallisesti jäljessä, ja tästä syystä arvot Libren ja sormenpäämittarin välillä eroavat toisistaan, erityisesti jos glukoosiarvo on menossa vauhdilla ylös- tai alaspäin.

Pelkän erillisen lukijan käyttäminen aiheutti melkoisen usein harmaita hiuksia ihan vain huonon käytettävyytensä vuoksi, joka korostui erityisesti laitteen kosketusnäytön heikkoudessa.

Allekirjoittaneen lisäksi testikokemuksia kerättiin myös muilta käyttäjiltä, jolloin eteen tuli lukijalaitteita joiden toiminta oli hidastunut sellaiseksi, että minkä tahansa painalluksen jälkeen tapahtui noin 1-2 sekunnin viive ennenkuin mitään tapahtui. Lisäksi ylimääräisen laitteen kantaminen mukana ärsytti osaa käyttäjistä, joilla mahdollisuutta älypuhelinversion käyttämiseen ei ollut.

Älypuhelinsovelluksen saavuttua käyttökokemus on kuitenkin muuttunut pääosin paremmaksi, sillä sovellus on huolella toteutettu, sisältää järkevän käyttöliittymän ja toimii kuin junan vessa. Samalla päästiin eroon erillisen lukijan surkeasta kosketusnäytöstä, joka sai testiryhmässämme negatiivista palautetta. Sovellus toimii NFC:llä varustetuissa puhelimissa, joista tarkemmat vaatimukset Googlen ja Applen sovelluskaupoissa.

Sensoreista yksi ehti lähteä pois ennen aikojaan ilman sen kummempaa kontaktia, ja pari muuta sensoria alkoivat uhkaavasti repsottamaan jo muutaman päivän käytön jälkeen (näitä vahvisteltiin lisäteipeillä).

Toisaalta muilla testaajilla sensorit ovat pysyneet pääsääntöisesti kiltisti paikallaan ilman erillisiä lisäteippauksia, joten kuten kaikkien valmistajien sensorien kohdalla, tässäkin meidän kunkin ihotyypillä on tekemistä asian kanssa. Ihottumia tai muita vammoja sensorit eivät missään vaiheessa aiheuttaneet.

Esimerkki datakatkoksesta kun kahden skannauksen välillä on ehtinyt kulua yli 8 tuntia

Pitkiä unia välillä nukkuvana pieneksi miinukseksi Libressä ilmeni se, että itse sensori muistaa vain noin 8 tunnin ajalta dataa. Tarkoittaa siis sitä, että vaikkapa 10 tunnin unilla 2 tuntia glukoosidataa jää rekisteröitymättä, jos skannauksen tekee nukkumaan mennessä ja herätessä. Seuraavaan sensoriversioon toiveeksi siis pidemmän historian muisti.

Esimerkkituloksia

Seuraavassa muutamia pistoesimerkkejä mittauksista Libren ja sormenpäämittarin välillä. Sormenpäämittarina Contour Next ONE.

Ajankohta Libre Contour Next ONE
18.10.2017 23:36 11,1 -> 12,5
19.10.2017 20:15 15,7 -> 16,4
19.10.2017 22:52 8,7 ↘  10,0
26.10.2017 10:56 7,4 -> 8,4
26.10.2017 13:42 14,4 -> 17,2
27.10.2017 09:26 7,1 ↗ 7,9
27.10.2017 16:07 3,6 ↘ 3,5
30.10.2017 18:43 12,6 -> 13,0
31.10.2017 20:37 18,9 20,4
1.11.2017 19:06 20,9 ↑ 24,5
1.11.2017 23:51 17,3 -> 18,3
2.11.2017 15:04 14,0 -> 15,0
2.11.2017 21:40 10,0 ↗  10,5

Plussat ja miinukset

+ Älypuhelinsovellus
+ Selkeys sovelluksen ohjeissa
+ Ei kalibrointimittauksia (joskin siellä täällä hyvä tehdä vertailumittauksia)
+ Suuntaindikaattorien paikkaansapitävyys
+ Sensorin käyttöikä (14 vuorokautta)
+ Sensorin asennuksen helppous
+ Integrointi LibreView-pilvipalvelun (ja Diasendin) kanssa
+ Ei erillistä lähetintä

– Erillisen lukijan näyttö (ja tarve lukijalle jos puhelin ei tue NFC:tä)
– Sensorin 8 tunnin muisti
– Teippien pitävyys
– Ei varoituksia
– Ei etäseurantaa
– Ei älykellotukea

Saatavuus

Libre on tällä hetkellä varsin laajasti jakelussa eri sairaanhoitopiireissä, joten diabeteslääkärin lähetteellä sitä voi hakea käyttöönsä hoitotarvikejakelusta. Kriteerit sensorointiin pääsemiseksi saattavat vaihdella sairaanhoitopiireittäin, ja loppupeleissä päätöksen tekee lääkäri.

Omakustanteisesti Libreä ei voi Suomessa hankkia valmistajaltaan. Sen sijaan epävirallisia reittejä ihmiset ovat Librejä tilailleet esimerkiksi Ruotsista, Briteistä ja Saksasta.

Yksityissektorilla Libre on myös saatavissa osana hoitoa ainakin Lääkärikeskus Neliapilan lääkäreiden kautta hankittavan hoidonohjauspaketin myötä.

Abbott Freestyle Libre

Valmistaja: Abbott Diabetes Care
Maahantuoja: Abbott Diabetes Care
Malli: FreeStyle Libre
Sensorin kesto: 14 vrk
Sensorin keston toteutuma: Kaikki sensorit toimivat koko 14 vrk ajan, poislukien yksi fyysisesti irronnut sensori
Erillinen vastaanotin: Saatavissa
Erillisen vastaanottimen takuu: 3v
Älypuhelintuki: iOS, Android
Älykellotuki: Ei
Hälytykset: Ei hälytyksiä
Hälytykset kolmansille osapuolille: Ei
Tuki muille ohjelmistoille: Kyllä, diasend, Nutrino, SocialDiabetes
Keskustelee pumppujen kanssa: Ei
MARD: 11.4%*

* MARD-arvo ei sellaisenaan ole suoraan vertailukelpoinen valmistajien ja laitteiden välillä.

0 vastausta artikkeliin “Testissä FreeStyle Libre”

Postituslistalle! :)

Liittymällä postituslistallemme saat inboxiisi pari kertaa kuussa tiedot tulevista tapahtumistamme. Juuri nyt saat myös alennuksen Ykköspäivä 5.0 -messutapahtuman lipuista liittyessäsi listalle. Muista tsekata alekoodi liittymisviestissä jonka saat! :)