,

Testissä Dexcom G6

Dexcomin tuorein glukoosisensori G6 on paraikaa rantautumassa Suomeen.

Dexcom G6 on paperilla katsottuna edistysaskel edeltäjäänsä Dexcom G5:een verrattuna, sillä sensorin käyttöikä on 10 vuorokautta eikä päivittäisiä kalibrointeja ole pakko tehdä.

Lisäksi aiemmin manuaalisesta asettimesta on nyt tehty automaattinen yhden painalluksen vehje, ja lähettimen fyysistä olemustakin on saatu pienennettyä.

Mistä kaikki koostuu

Kuten edeltäjänsä, myös Dexcom G6 koostuu kahdesta osasta — itse sensorista, sekä sensorin päälle asetettavasta lähettimestä.

Asetin

Sensorin käyttöiän pidennyttyä 10 vuorokauteen lähettimen käyttöikä on sama kuin G5:n lähettimen kohdalla, noin 3 kuukautta.

Lähetin on ohentunut

Dexcom valmistaa G6:lle myös erillistä vastaanotinta, joka tosin jäänee valtaosassa turhaksi mobiilisovelluksen ja kännyköiden toimiessa korvaajana.

Älypuhelinten (iOS & Android) lisäksi G6:n datan saa myös Apple Watchiin sekä osaan Google Wear -älykelloista. Tarkempaan yhteensopivuuslistaan pääset tästä.

Asennus ja käyttöönotto

Dexcomin aiempia sensoreita käyttäneelle uusi asetin vaikuttaa luksukselta, sillä kaikki tarvittava on pakattu yhteen helppokäyttöiseen möhkäleeseen.

Sensorin ampuminen tapahtuu yhdellä napinpainalluksella, eikä G4/G5-ajoilta tuttua manuaalista ujuttamista enää tarvita. Testatuista 9 sensorista minkään kohdalla ei havaittu kipukokemuksia.

Seuraavaksi paikoilleen napsautetaan itse lähetin, ja tämän jälkeen on vielä hyvä painella yhden kierroksen verran sensoriini tarraa ihoa vasten, jotta sen kiinnitys on mahdollisimman hyvä.

Asennusvaihe on ohjeistettu hyvin, kuten sensorin vaihtoprosessikin

Asennusprosessi on kuvattu tästäkin eteenpäin yksityiskohtaisesti sovellukseen integroiduilla opasvideoilla, ja järjestys kulkee Dexcom-pilvitilin luomisesta, lähettimen asennuksesta ja aktivoinnista itse sensorin aktivointiin.

Kun sovellus lopulta pyytää sensorin nelinumeroista koodia, sen voi joko näpytellä tai ottaa puhelimen kameralla sensorin suojapaperin QR-koodista talteen.

Tämän jälkeen käynnistetään sensorin lämmittelyjakso, jonka oletuspituus on 2 tunnin luokkaa. Riippuen olosuhteista lämmittelyjakso saattaa kuitenkin hurahtaa nopeammin, samaan tapaan kuin G5:n kanssa silloin tällöin huomasi tapahtuvan.

Lämmittelyjakson päätyttyä sensori on käyttövalmis, ja sovellus tästä myös käyttäjälle ilmoittaa vaikkei olisi avoinna, kunhan sovellukselle on antanut luvan lähettää ilmoituksia silloinkin kun se ei ole päällimmäisenä.

Ei pakollisia kalibrointeja

Sensori ei vaadi kalibrointia osakseen missään vaiheessa, mutta sen voi kalibroida halutessaan milloin vain. Ainoastaan jos sovelluksen algoritmi laskee kalibroinnin järjettömäksi sen tekohetkellä (esim todella nopeassa nousussa olevan glukoosin vuoksi), se ehdottaa uutta kalibrointiaikaa hieman myöhemmäksi.

Maahantuojan edustajan mukaan kalibrointia suositellaankin vain poikkeustilanteissa, joissa sensori näyttää pidempään yli 30% eroavaisuuksia sormenpäämittarin antamaan arvoon verrattuna. Omissa testeissämme varsinaista huomattavaa eroa tarkkuudessa ei havaittu, olipa alkuun tehty kalibrointeja tai ei.

Toisaalta yhden sensorin kohdalla parannettiin tarkkuutta huomattavasti kesken käytön, koska ilmeisesti asennusalueen kudoksessa tapahtui jotain jonka vuoksi sensori antoi hetken aikaa hyvin poikkeavia tuloksia. Tähän kohtaan tehtiin kalibrointi, ja sensori toimi loppuun saakka moitteetta.

Sovelluksen käyttö

Dexcomin aiempaa G5-sensoria käyttäneet tunnistavat G6:n kanssa käytettävän sovelluksen samankaltaisuudet edeltäjänsä kanssa. Käytännössä ulkoasultaan kyseessä onkin lähes identtinen sovellus G5:n vastaavan kanssa, vaikka todellisuudessa sovellukset ovat toisistaan erillään.

Päänäkymä koostuu tämänhetkisestä glukoosilukemasta ja sen suuntaindikaattorista, glukoosikäyrästä sekä muutamasta lisänappulasta joiden kautta käyttäjä pääsee mm. lisäämään tapahtumia ja säätämään hälytys- ja jakoasetuksia.

Rehellisesti sanoen ulkoasu tuntuu liiankin pelkistetyltä ja karulta, mutta toisaalta tarvittava data on näkyvillä – käyttäjä saa glukoosilukemaa ympäröivän indikaattorin myötä tietoa siitä, ovatko sokerit vakaat, nousemassa / laskemassa, ja tekevätkö sitä liian nopeasti.

Pystyasennosta vaakatasoon puhelinta käännettäessä tosin koko tämänhetkinen glukoosilukema poistuu näkyvistä, antaen tietä laajennetulle glukoosigraafille. Kunkin hetken lukemat toki saa näkyville vaakatasossakin, siksi aikaa kun sormea pitää alaspainettuna jossakin kohtaa graafia.

Päänäkymän nappien kautta käyttäjä pääsee säätämään asetuksia koskien tietojen jakamista Dexcom Followiin sekä Dexcomin verkkoportaaliin.

Testiemme aikana onnistuttiin pariin kertaan kadottamaan signaali nukkumalla sensorin päällä. Oikealla merkintöjen lisäysnäkymä.

Tallennettavissa ovat myös tiedot pistetyistä pika- ja pitkävaikutteisista insuliineista, nautituista hiilihydraateista, liikunnasta sekä terveydentilaan muuten vaikuttavista asioista (esim sairaus, stressi, alkoholi jne).

Hälytykset

Asetuksien kautta säädettävissä ovat sekä graafin skaala, että raja-arvot ja äänivalinnat koskien hälytyksiä.

Dexcom-sovelluksen push-ilmoituksia

Hälytyksiä on tarjolla todella matalille, matalille ja korkeille sokereille. Lisäksi lähestyvälle todella matalalle sekä nopeille nousuille/laskuille on olemassa omat hälytyksensä.

Myös sensorin vikatiloihin liittyvät varoitukset voi laittaa päälle/pois.

Lähettimen ja sensorin loppumista ennakoivat push-ilmoitukset

Älykellot

Apple Watchissa arvot voi määritellä näkymään esimerkiksi kellonäytön alalaidassa. Lukemaa täpätessä päästään itse graafiin.

Sensorin arvot saa kätevästi näkyviin Apple Watch -älykellon kellonäyttöön ns. komplikaationa, josta selviää sekä viimeisin glukoosiarvo että suunta minne sensori tulkitsee glukoosin olevan menossa.

Push-ilmoitukset tulevat selkeästi näkyviin Apple Watchiin

Lisäksi Dexcomin Apple Watch -sovellus mahdollistaa rajatun graafin näyttäminen muutamalla eri historiapituudella, jos ohjelma varsinaisesti avataan täppäämällä esimerkiksi kellotauluun sijoitettua komplikaatiota.

Dexcomin arvot Apple Watchin kellonäytön alalaidassa

Myös Google Wear -älykelloille Dexcom tarjoaa rajatun tuen, josta tarkemmat järjestelmävaatimukset Dexcomin sivuilla.

Seurannan jako muille

Dexcom Followin (iOS / Android) kautta käyrää ja hälytyksiä voi jakaa esimerkiksi diabeetikkolapsen vanhemmalle tai muulle läheiselle. Käyttöönotto on helppoa ja hyvin ohjeistettua, mahdollistaen seuraajalle vielä omat asetuksensa hälytyksiä koskien.

Dexcom Follow

Dexcom Clarity -verkkoportaaliin data taas menee käyttäjän alussa luoman Dexcom-tilin kautta, ja esimerkiksi lääkärikäyntejä ajatellen tuo portaali on oikea osoite josta näyttää tai tulostaa lääkärille tai hoitajalle graafeja & tilastoja.

Dexcom Clarity -verkkopalvelusta saa irti jos jonkinmoisia graafeja

Molemmat toimivat käytännössä kuten aiemminkin G5:n kohdalla, joten näistä tarkemmat kuvaukset löydät Dexcom G5 -artikkelistamme.

Kokemukset

Dexcom G5:ttä kokeilleena G6:n voi mainita olevan selkeä parannusaskel jo muutenkin hyvään sensoriin. Lähettimen ohentuminen aiemmasta toimii mukavana lisänä pidennetylle sensorin iälle. Lisäksi kalibrointipakon poistuminen on monelle se maaginen raja, jonka jälkeen sensori alkaa kiinnostamaan todellisuudessa.

Asettimen helppokäyttöisyys kohosi testaajien joukossa yhdeksi tärkeimmistä positiivisista ominaisuuksista, joskin ”alliin” eli olkavarren takaosaan sensoria tuikatessa sen operointi oli jokseenkin haasteellista ergonomian kannalta. Muille alueille sensorin ampuminen tapahtui äärimmäisen helposti, yhdellä napautuksella ilman ongelmia.

Käyttökokemuksia kerättiin testijakson aikana 9 sensorilla ja 4 eri käyttäjältä, joista valtaosan sensoreista käytti allekirjoittanut. Omakohtaisesti testijakson voi todeta olleen vallan mainio, sensorin tarkkuuksien pysyessä oletetulla tasolla yhtä poikkeusta lukuunottamatta, joka sekin korjautui kalibroinnilla. Hälytykset toimivat kuten kuuluu, ja myös datan siirtyminen muille seuraajille Dexcom Follow -sovellukseen toimi kuin elokuvissa.

Täysin ongelmatonta testailu ei kuitenkaan ollut, sillä muutamaan otteeseen Dexcomin iOS-sovellus bugaili siten, että sovellukseen palattaessa sen ensimmäinen ns. ”hyväksyn kaiken” -näkymä piti kuitata napinpainalluksella, vaikka se oli jo käyttöönottovaiheessa tehty (eikä sitä tulisi kysellä jälkikäteen uudelleen). Joitakin mietitytti myös jäljelle jäävän tavaran kierrätettävyys, johon Dexcom on ottanut kantaa täällä.

Lisäksi edelleen, kuten jo G5:n kohdalla, Dexcomin sovellukseen toivoisi rutkasti enemmän panostusta visuaalisen ilmeen puolella. Kyllä, olennainen data on saatavilla, mutta näkymästä voisi tehdä houkuttelevamman, sillä sitä kuitenkin seurataan jatkuvaluonteisesti, lukemattomia kertoja päivässä. Osviittaa voisi hakea esimerkiksi Spike -sovelluksen käyttöliittymästä.

Esimerkkituloksia

Esimerkkitulokset sisältävät valtaosin tuloksia ei-kalibroidusta Dexcom G6:sta versus sormenpäämittari (Contour Next One).

Pääsääntöisesti eroavaisuudet pysyivät jotakuinkin samalla tasolla kuin muidenkin sensoreiden kanssa saman käyttäjän kohdalla.

Kaikkien sensoreiden kohdalla tulee muistaa, että kudoksesta mitattu tulos on keskimäärin 5-15 minuuttia verestä mitattua arvoa ”jäljessä”.

Plussat ja miinukset

+ Tarkkuus
+ Varoitukset
+ Etäseuranta ja etävaroitukset (Dexcom Follow)
+ Älykellotuki
+ Suuntaindikaattorien paikkaansapitävyys
+ Teippien pitävyys
+ Integrointi Dexcom Clarityn kanssa
+ Pidennetty sensorin kesto (7->10pv)
+ Pienennetty sensorin lähetin (matalampi)
+ Jämäkkä asetinlaite

– iOS-applikaation UI
– Tarve uusia lähetin 3kk välein
– Ajoittaiset ongelmat tiedon kulussa Apple Watchille saakka

Saatavuus ja yhteensopivuus

Dexcom G6 on näillä näppäimillä rantautumassa Suomeen, ja mikäli sensorista on kiinnostunut, kannattaa sitä ehdottomasti kysellä omasta sairaanhoitopiiristä. Lopulta lääkäri on se, joka päätöksen tekee sensorien kohdalla.

Omakustanteisena G6 on myös saatavissa suoraan maahantuojalta NordicInfu Carelta (info@infucare.fi). Tätä kirjoitettaessa vuosikustannukseksi tulee 4638 eur, sisältäen sensorit ja lähettimet. Yksittäisenä lähettimen hinta on 150 eur, ja kolmen sensorin hinta 334,80 eur. Kaikki sisältäen alv. Alaspäin on siis tultu reilusti G5:n hinnoista, mutta toisaalta onhan kyseessä kuitenkin korkea summa.

Dexcom G6

Valmistaja: Dexcom, Inc
Maahantuoja: NordicInfu Care
Malli: G6
Sensorin kesto: 10 vrk
Lähettimen kesto: 3 kk
Erillinen vastaanotin: Saatavissa
Erillisen vastaanottimen takuu: 1v
Älypuhelintuki: iOS, Android (yhteensopivuustaulukko)
Älykellotuki: Apple Watch (watchOS), Google Wear (yhteensopivuustauluko)
Hälytykset: Äärimmäisen alhainen sokeri, alhainen sokeri, korkea sokeri, liian nopeasti laskeva sokeri, liian nopeasti nouseva sokeri, signaalin katoaminen, sensorin vaihto, sensorin virheet
Hälytykset kolmansille osapuolille: Kyllä, Dexcom Follow
Muuta: Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviranomainen FDA sisällytti Dexcom G6:n ensimmäisenä sensorointijärjestelmänä iCGM-luokitukseen vuonna 2018. Lisää tietoa tästä.

0 vastausta artikkeliin “Testissä Dexcom G6”